Pronájem prostor na svatební obřady a na konání firemních akcí a setkání.

SVATEBNÍ OBŘADY
Nabízíme svatební obřady v tanečním sále hradu a v hradní kapli. Lze domluvit i svatbu v exteriéru, případně i samostatné fotografování novomanželů bez obřadu. Vše po předchozí domluvě a podepsání smlouvy  o konání sňatečného obřadu.
 
FIREMNÍ AKCE
K firemním akcím nabízíme pronájem rytířského sálu s propojením na parkánovou zahradu. Zahradu lze pronajmout i samostatně. Divadelní sál lze pronajmout pouze pokud to umožní zde instalovaná výstava.
Pronájem lze realizovat pouze za předem domluvených podmínek. Vždy je třeba sepsat smlouvu o pronájmu.  

Svatební obřady


Na svatební obřad si lze pronajmout taneční sál v hlavní budově paláce, parkánovou zahradu, kapli na církevní obřad. Nájemní smlouvu je třeba podepsat nejpozději 14 dní před datem obřadu. Platba je vybírána pouze v hotovosti a předem, opět nejpozději 14 dní před datem obřadu.

Pronájem prostor: Zajišťujeme pouze samotný svatební obřad. Hostiny není možné z technických důvodů na hradě zajistit. Obřad je třeba také domluvit na matrice obecního úřadu v Bítově, která zajistí zápis do matriční knihy. Na obci lze domluvit i zajištění vlastní hudby. Církevní obřad je třeba domluvit na farním úřadě ve Vranově nad Dyjí P. Milan Plíšek. Ceny uvedené níže platí pro každý jednotlivý pronájem prostor.

1. Palác – taneční sál ( k tomu potřebné přilehlé prostory - jídelna, hudební salonek, romantický salonek, fialový a zelený salonek). Kapacita kolem 50 osob. V ceně je započteno také fotografování v místě obřadu.

Svatební obřad lze zajistit pouze v období od dubna do června a od září do října. V červenci a srpnu nelze z důvodu vysoké návštěvnosti svatební obřad zajistit. Ostatní zimní měsíce obřady nedomlouváme, prostory nelze vytopit.

Cena včetně DPH 21% …8.470,- Kč (tj. 7000,- + 21% DPH 1.470,- Kč)

Se snoubenci je vždy sepsána smlouva o konání sňatečného obřadu.

2. Parkánová zahrada

Svatební obřad lze zajistit pouze v období od dubna do června a od září do října. V červenci a srpnu nelze z důvodu vysoké návštěvnosti svatební obřad zajistit. V tomto případě je třeba počítat s nepřízní počasí. Mokrá varianta není možná. V ceně je započteno také fotografování v místě obřadu.

Cena včetně DPH 21 % …6050,- Kč (tj.5000,- + 21% DPH 1050,- Kč)

Se snoubenci je vždy sepsána smlouva o konání sňatečného obřadu.

3. Kaple ( církevní obřady )

Svatební obřad lze zajistit v období od dubna do října. Kapacita 60 osob. V ceně je započteno také fotografování v místě obřadu.

Cena včetně DPH 21 % …6050,- Kč (tj.5000,- + 21% DPH 1050,- Kč)

Se snoubenci je vždy sepsána smlouva o konání sňatečného obřadu.

 

3. Fotografování snoubenců v inetriérech a exteriérech bez vlastního obřadu.

Fotografování je umožněno pouze snoubencům za doprovodu osoby fotografa a dozoru zaměstnance hradu. Prostory nabízené k fotografování: novogotická jídelna, taneční sál, romantický salonek, fialový a zelený salonek s balkonem. Rezervace dle možností a domluvy se spávou hradu. Bez pronájmu prostor na sv. obřad, osvobozené plnění podle §61 odstavce e) zákona 235/2004 Sb.

Cena za umožnění fotografování v interiéru v délce 30 minut ……..1.500,- Kč

Cena za umožnění fotografování v exteriéru v délce 30 minut ……..800,- Kč

 

Správa hradu zajišťuje: nábytkové vybavení, úklid prostor a nachystání prostor, dozor, základní květinovou výzdobu, sklo na přípitek. V ceně pronájmu je fotografování a filmování, které si zajišťují snoubenci. Dále umožníme příjezd speciálním vozidlem, kočárem a podobně. max. 2 vozidla na hlavní nádvoří hradu. Lze domluvit i vlastní květinovou výzdobu zajištěnou svatebčany mimo obvyklou praxi. V interiérech platí zákaz rozhazování květin, rýže apod. K přípitku lze použít pouze  nešumivá vína.

Parkování vozidel: vozidla ženicha a nevěsty parkují na druhém nádvoří u jižného křídla, ostatní svatebčané před hradem a na prvním nádvoří za první věží.

Svatebčané: v případě zájmu o přípitek si tento přinesou sami. Jeho nachystání před začátkem obřadu zajistí správa hradu. Dále odpovídají za informování ostatních svatebních hostů ohledně parkování vozidel, o zákazu rozlévání jakýchkoli nápojů v interiérech hradu a rozhazování květin a rýže a dalších podmínkách domluvených při sepisování smlouvy.

 

 

Pronájmy postor


Správa hradu nabízí k pronájmu hradní protory ke konání firemních akcí, setkání a podobně. Každý pronájem je řešen individuálně. Nejnižší cenová sazba činí 5.000,- Kč za každou započatou hodinu.

Pronajmout si lze nádvoří, zahrady, sala terrenu, výstavní sály.

 

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

F29809FE-9D48-472C-92F7-E364B3723FF6

Jana Binderová - zástupce kastelána

BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495
+420 515294622 +420 728779105
270137A3-7DA9-4554-B15C-915E1EE2B94B bitov@npu.cz