Lesoparkem stezkou hrabat Daunů

Na hraběcí stezce procházející částí lesoparku navštívíte několik saletů (staveb), které nechali zbudovat hrabata Daunové během let 1830-1880. K některým saletům se váží zajímavé příběhy. Kdysi tudy kolem hradu vedla stará kupecká stezka z Vídně na královské město Jemnici a dál na Prahu.

Stezka začíná na lesní cestě vlevo nad hradem od padacího mostu. Nejdříve narazíte na hradní studánku Burgquelle s údajně léčivou vodou. Po pár metrech se vám vlevo otevře výhled na hradní budovy od severovýchodu. Cesta pokračuje ke Slaměnému mostu. Jde o most s původně románskými základy, později přebudovaný v novogotickém stylu. Dnes opravený Lesy ČR v původní podobě jen bez slaměného krytu. Cestou do kopce dojdete kolem Alfrédova křížku k Jezírku lásky. Zde je zbudované zastřešené odpočívadlo. Kolem jezírka v pravo se dostanete k místní silnici na Zblovice (doleva) a na Bítov (doprava). Lesní cesta vpravo vás dovede k budovám statku Vranč (kdysi hospodářské zázemí hradu). Po cestě dojdete k hradnímu parkovišti. Odtud lze lesní cestou vpravo dojít kolem Mohyly předků (zde jsou pochováni Lichtenburkové a Jankovští z Vlašimi) zpět k padacímu mostu hradu. Pokud půjdete asi 40 m po asfaltu dojdete k cestě kolem pole stáčející se vlevo. Ta vás dovede k Červené kapličce. Cesta kolem ní z kopce vede do zátok pod obcí Bítov a do kempu. Cesta kolem lesa vlevo pak do obce Bítov. Cesta na začátku louky vpravo jde kolem louky, kde stávala Rotunda s vyhlídkou na hrad Cornštejn (dnes z ní zbyly jen základy) zpět na asfaltovou silnici pár metrů nad hradem. Cestou z parkoviště po asfaltce narazíte na Švédskou Madonu (přípomínku na obléhání hradu Švédy). Po cestě pod hrad projdete kolem plácku, kde stávala šibenice k bráně Daunů a hned za ní socha Padajícího kněze (pověst o faráři z Kdousova).


Tipy na výlet